Salmorro

noviembre 28th, 2021

Sempre esteim allà mateix,

sa llei se fa pes trampós,

mai no se pot sortir airós

si Europa mos fa s’esqueix,

a s’Illa sa llei que neix

fot es nostros pescadors

i forans, sense rancors,

també mos foten es peix.

.

I si ja esteim fins es gorro,

ell açò no acaba aquí,

també pot intervenir

sa dessaladora a «xorro»,

que si treu tant de salmorro

es peix mos farà fugir.

.

Pesqueros de fuera faenan el 34 % de las horas permitidas en aguas de Menorca
La desaladora vertió 1,3 millones de metros cúbicos de salmuera en 2020

Certificat covid

noviembre 27th, 2021

Prest perdrem tots sa xaveta

amb aquest camí servit,

o anar a un local petit

o bé estar a l’estaqueta

i dur es carnet, sa targeta

i es certificat covid.

.

No es pot envestir es foc,

no es pot ‘nar contracorrent,

s’ona pujarà igualment

si volem entrar en es joc,

ni ràpid ni a poc a poc,

ni contra es covid rabent

i, pes consum impacient,

contra es blec fraidei tampoc.

.

El Govern va a exigir el pasaporte covid en los restaurantes y gimnasios de más de 50 personas
Una moda imparable: «No podemos ir contracorriente»

Vacunar infants

noviembre 26th, 2021

Infants, que no sou immunes!

Vos vacunaran d’arrel!

No penseu amb gaire anhel

ses comandes més comunes;

ses festes són oportunes,

són regal caigut del cel,

que enguany es pare Noel

vendrà amb un sac de vacunes.

.

Com del cel mos ha caigut

bona pedra pes terranc

i mos emblanca de franc

un temps que se veu molt brut,

vam si serà tan fotut

que mos treu sa mala sang

i tenim, per sa salut,

un altre Nadal en blanc.

.

El Govern vacunará a los menores de 12 años en cuanto esté la vacuna
Una granizada sorprende la zona centro de Menorca

25N

noviembre 25th, 2021

Ell sa pandèmia viral

cada dia mos retrona,

però es maltracte a sa dona

veim de forma puntual,

que ja l’hem fet tan normal,

sols dins sa víctima sona

i amb es silenci s’engrona

per poder-ne fer més mal.

.

(Ho direm de forma exacte

per si qualcú no ho ha entès)

que es masclisme ha permès

fer impune es seu acte:

comparat amb es maltracte

es covid-19 no és res.

.

Un total de 109 mujeres viven hoy con una orden de protección activa en Menorca

Semàfor covid

noviembre 24th, 2021

La cosa va malament

i es covid treu més rovell,

que seguir sempre es consell

provoca un gran cansament,

si Menorca no és prudent

es semàfor no és remei

que, encara que és ben vermell,

passa igual molta de gent.

.

Just pareix que mai no és prou

posar-ne una prohibició,

com s’ajuntament d’Aló

que amb vermell i tot se mou

i as semàfor de Son Bou

vol baratar de color.

.

Menorca se sitúa en riesgo alto con la revisión del ‘semáforo covid’ de Sanidad
Alaior lleva a pleno su propuesta para reducir la altura del hotel de Son Bou

Tercera dosi

noviembre 23rd, 2021

Fugiran l’amo i madona

quan el camp s’hagi desfet,

perquè en aquest punt concret

preu i feina no consona,

no trobam vacuna bona

per posar preu a sa llet.

.

Sigui de vaca o de bou,

sa vacuna és sa drecera,

però persona infermera

ha d’esperar a rebre es brou;

i ara quin és es de nou

per poder dar sa tercera,

si sabem que sa nevera

és tan plena com un ou?

.

Desvarieja es gat vell

quan no troba sa manera,

sa llibertat va p’enrera

amb sa norma que fa el rei,

però açò és qualsevol llei…

no només sa Biosfera.

.

El Govern apunta a los 40 céntimos por litro de leche después de 2022
El virus contagia a diez sanitarios mientras se demora la tercera dosis
PIME Menorca denuncia que la Ley de Reserva de Biosfera «recorta» libertades

Octubre i novembre

noviembre 22nd, 2021

Açò és com seguir una sèrie

que amb sa vida s’elucubra,

i en un temps tan insalubre

reposam sa nostra dèria,

idò, entre excés i misèria,

que tot l’any sigui s’octubre.

.

O es novembre, tal vegada,

per no estar en trasquiló,

i no  prendre un esclator

d’una illa saturada,

que faixí ben qualque aiguada

sense patir de calor,

i amb sa Mitja Marató

tenim mitja temporada..

.

La hostelería sin restricciones genera en octubre 1.700 empleos más que en 2020
Tòful Moll vence y Maria Pellicer pulveriza el récord en la Mitja Marató

Canviar es torrent

noviembre 21st, 2021

Haurem de frenar es corrent

perquè així s’aigua fa cima,

té s’amplada massa prima

i es pont és massa estrident,

però açò té aclariment,

si hem pogut baratar es clima,

idò, amb sa mateixa estima,

podem canviar es torrent.

.

Per sa malaltia rara

sa vida es fa diferent,

i és es remei més potent

s’amor des pare i sa mare

perquè es fillet ja ho diu ara:

«he nascut per ser valent».

.

Plantean mejoras para que el torrente de Ferreries sea menos violento
Décadas de mala gestión de los torrentes agravan el riesgo de riadas en toda Menorca
«Nos anima y nos da vida que Jaume es consciente de todo y muy inteligente»

Nivell 1

noviembre 20th, 2021

A s’illa tothom se plany

de sa restricció posada,

i és que ara amb sa nova onada

mos tornaran tancar amb pany,

p’ro no ho hem de trobar estrany,

es covid, altra vegada,

allarga sa temporada

que és turista de tot l’any.

.

Enc que s’aigua sigui plana

ell no pot sortir a pescar,

és sa manera de guardar

es pescador que en té gana,

que així viu de forma sana

i es virus no pescarà

durant es cap de setmana

mentres sigui a la mar.

.

Vuelven las restricciones: Menorca pasa a nivel 1
El Govern no permite a las barcas menores faenar el fin de semana

Gastar en salut

noviembre 19th, 2021

No res més hem de voltar,

que per tothom és sabut

i així mos puja es rebut

quan es compte surt tan clar:

com més de virus hi ha

més gastarem en salut,

com més turisme ha vengut

més l’hem de promocionar

(per açò és convengut

que en concerts hem de gastar).

.

I si no queim dins ses brases

arribarem fins es fons,

‘profitem ses ocasions

i no faguem més es ases:

que si renovam més cases

ell tendrem més subvencions.

.

El gasto de personal en el Área de Salud sube a 70,8 millones en 2022
Las patronales ven inexplicable que Turismo gaste en conciertos
El Govern dedica 100.000 euros a rehabilitar viviendas en Sant Lluís