Litigis

enero 19th, 2019

En fer prova comparada

des litigis que hi ha en llista,

des Consell perdem sa pista 

per mor d’una punyalada…

Aturem d’una vegada

sa violència masclista,

que ja esteim ànima trista

i fins dalt sa treginada.

 

El Consell tiene 41 litigios y se juega 17,4 millones en indemnizaciones
La colaboración ciudadana evita una doble tragedia en la agresión machista en Ciutadella
Memorable nit de Traginada

Parlament

enero 18th, 2019

Sol explicar ses doctrines

es discurs des sant Patró

i evoca sa tradició

de ses terres menorquines,

enc que treu moltes espines

lo que hi falta a es sermó

és sa reivindicació:

no faguem tantes piscines!

 

Tradición y reivindicación en el parlamento de Susana Mora
Menorca tiene 1.443 piscinas más que hace una década y sobrepasa las 9.200

Sant Antoni

enero 17th, 2019

Es diari ha premiat

sa gent de cada secció,

ben arreu sa població

amb es caliu ha torrat,

es tres tocs dins es traçat

hem fet amb sa professó,

sant Antoni té aquest do

que a es poble ha arrelat

i celebrar es sant patró

mos dona identitat.

‘Es Diari’ entrega los premios Protagonistas 2018
Al caliu de Sant Antoni

6000 €

enero 16th, 2019

No sé si és jugar amb es foc,

si anam enrere o envant,

Menorca té un sou distant

amb deu mil fora de joc,

i en escriure aquest bloc

me sent del tot ignorant:

per què n’hi ha que tenim tant

i d’altres tenen tan poc?

 

Sis mil euros, cosa vana,

resulta molt ofensiu,

no basten per sa setmana

d’un lloguer durant s’estiu.

 

Más de diez mil isleños ingresan por debajo de los 6.000 euros al año

Reforma de Milà

enero 15th, 2019

S’obra de Milà és enorme

per reformar lo actual,

p’ro es treball segueix igual

en tota sa plataforma,

així, s’ha posat sa norma

com es semàfor rural:

deu minuts, feina normal,

i deu minuts de reforma.

 

Comienzan los trabajos de reforma de la planta de Milà sin parar la actividad
Diez minutos de semáforo para llegar a la Ronda Sur de Ciutadella

 

La Solana

enero 14th, 2019

Ell d’hotels ja anam prou bé,

tant a sa urbanització

com rural i d’interior,

de luxe i de carrer…

Quan no sabem què hem de fer

La Solana és un do

per ‘cabar sa col·lecció

farem s’hotel ‘marisquer’.

 

El marisco, plato único en las casas de La Solana
La inversión en hoteles de interior y turismo rural alcanza su techo

Foc dalt es talaiot

enero 13th, 2019

Ni es creuers són importants,

ni es radars en carretera,

i s’esport que és sa fal·lera,

ni ascensors que n’hi hagi tants…

Poc importen tots es plans

si hi deixam sa gent darrera

i no encenem sa foguera

que mos faixi a tots germans.

 

El radar que más multa en Menorca capta la infracción pero no la envía
Maó se vuelve a caer de la hoja de ruta de los grandes cruceros en 2020
El Plan General propone dos ascensores para acceder al puerto de Ciutadella
Senyals de solidaritat

Quatre estrelles

enero 12th, 2019

Una nova construcció,

quatre estrelles, forma augusta,

un hotel de nou s’incrusta

dins una urbanització,

en tost d’emprar formigó

s’hotel, vam si es reajusta,

i s’empra tota sa fusta

que va fer es cap de fibló.

 

Arrancan las obras de un nuevo hotel de 4 estrellas en la costa de Sant Lluís
Las aseguradoras ya pagan facturas a los afectados por el ‘cap de fibló’

Fitur

enero 11th, 2019

Sa MeCup cau dins s’obscur

i perdem es futbolistes,

ara cercam altres pistes

per promocionar es Fitur,

es veu que açò és prematur

però diuen que es turistes

que han de venir en es futur

ell seran tots esportistes.

 

Mal que n’arribi un esbart,

mal que arribi molta gent,

quan venguin segurament

arribaran en retard…

 

Sergio Llull, Albert Torres y Gemma Triay, embajadores de la Isla en Fitur
Menorca es el cuarto aeropuerto con más retrasos del país

Aigua depurada

enero 10th, 2019

Ell es camp de golf regam

amb part d’aigua depurada,

s’altra part és amollada

dins la mar, allà on nedam…

A s’empresa aprofitada

sa idea pos de reclam:

fer energia renovada

amb sa merda que cream…

 

La mayor parte del agua depurada en Addaia será para el campo de golf
Endesa sondea su incorporación al sector de las renovables en Menorca