Estand

enero 23rd, 2020

Es Consell cerca redosses

amb es turisme, distant,

com sa zona de llevant

per ‘clarir ses quatre mosses;

es sector, amb butxaques grosses,

de doblers en guanya tant

que pot pagar tot s’estand

i reparar ses destrosses.

.

El Consell se abre al estand propio pero pide al sector que aporte dineroSant 
Lluís pide adherirse a ayudas estatales por los daños en S'Algar

Glòria III

enero 22nd, 2020

‘Es mural s’ha de llevar’,

diu sa veu, quan li convé,

‘que es feminisme açò ho té,

que és molt fàcil d’exaltar:

femenina és la mar

i s’ha alçat contra es carrer

i es paviment fa malbé

per voler-se igualar.’

.

Vox se queja a Educación por pintadas feministas en el instituto de Alaior
El fuerte oleaje causa desperfectos en S’Algar y Cala en Bosc

Glòria II

enero 21st, 2020

Tota Menorca ha regat!

Glòria, que s’aigua és bona,

per açò té es nom de dona:

sa pluja és fertilitat…

Però dins sa humanitat

es masclisme encara engrona

i as Govern, així com sona,

ell s’homo és més ben pagat.

.

'Gloria' ha dejado lluvias en Menorca de hasta 170 litros y la incomunica por mar
El Govern también paga más a los hombres que a las mujeres

Glòria

enero 20th, 2020

As final, fot un esclat,

després d’un estiu etern,

es temps és com es govern

que sembla que ha baratat,

i, dins es clima modern,

mos haurem desembafat…

Glòria, es fred ha arribat!

Glòria, a la fi, fa hivern!

.

La borrasca 'Gloria' deja lluvias de hasta 85 litros en un día y vientos de 84 km/h

Reciclar

enero 19th, 2020

A Menorca, per menjar,

pujam de categoria

perquè sa gastronomia

s’acreditació rebrà,

ja podem fer molta via

que de res no servirà

si aquest món d’avui en dia

no aprèn a reciclar.

.

La gastronomia, el referent
Menorca solo aprovecha el 5 % de las aguas tratadas en las depuradoras

Autonomia

enero 18th, 2020

Sa identitat no té rostre,

me’n fot si és diada o dia,

amb  un excés de mania

perdem sa perla des s’ostra,

perquè res no se demostra…

Volem més autonomia

sens tenir cap garantia

de guardar sa llengua nostra.

.

Susana Mora pide más autonomía para Menorca en el pleno de Sant Antoni
El TSJB anula el decreto que regulaba la exigencia del catalán en el IB-Salut

Caliu

enero 17th, 2020

Es festers han escalfat

com si fos calor d’estiu,

tota sa gent amb motiu

sobrassada ha torrat…

Que no hagi secorrat

es nostro esperit tan viu

i que perduri es caliu

de sa nostra identitat.

.

Es tres tocs poden ser s’eina…

Per sa salut es primer,

es segon és per sa feina,

per sa cultura es tercer.

.

No cercaré es mot erroni

ni tampoc mala jugada,

sigui dia o diada,

que tenguem bon Sant Antoni.

.

La festa de Sant Antoni s'encén al caliu del foc

Central

enero 16th, 2020

Dins de sa contradicció

aquest vers serà teòric

perquè sa central de Maó

no entra dins es marc folklòric,

que ha fet un rècord històric

en sa seva producció,

p’rò es rècord és categòric

en sa contamínació.

.

Posats a fer rècords vans,

posats a mirar ses taques,

ell viuen millor ses vaques

que part des nostros ancians.

.

La central térmica de Maó cierra el año de mayor producción eléctrica de su historia
Coinga, primera empresa láctea balear con certificado de bienestar animal
El Consell aplaza la resolución de 68 ayudas a ancianos o por discapacidad

A pagar

enero 15th, 2020

Es Govern amolla es sus,

ell en fa fer es pagament

a Consell i Ajuntament

a lo que no és des seu ús,

i ho paga es poble, confús,

ho paga tota sa gant,

perquè allà a es Parlament

llavors puguin cobrar es plus.

.

Pagarem amb mala gana

perquè s’afer és extern

que és ben cert que amb es Govern

es qui paga no és qui mana.

.

El Govern carga sobre ayuntamientos y Consell gastos que no les corresponden
De la Concha da explicaciones sobre el plus y descarta dimitir

Creuer

enero 14th, 2020

Un vaixell de molt de cos

no sabem si mos convé,

que tot d’una tot són flors

i, llavors, es mal de cap ve;

aquest port, tan gros, tan gros,

i no hi cap es nou creuer,

ara lo que voldrem fer

és eixamplar-lo un bon tros.

.

I si feim s’eixamplament

no serà un cafarnaüm,

perquè fa tant d’embalum

que el farà es banc dolent.

.

Costa Cruceros deja de operar en Maó en 2021 al cubrir la ruta con un barco mayor
El 'banco malo' acabará el mamotreto de Fornells