Sol·licitud

octubre 25th, 2021

Ara que es torrent reposa,

prou de temps ja hem tengut, 

val cada sol·licitud

amb sa seva instància inclosa,

es demanar no fa nosa,

p’ro guanya sa lentitud,

i si arriba qualque ajut

en serà ben poca cosa.

.

Per no repetir es turment,

sol·licitem sense espera,

igual que a sa carretera

se va fer es desviament,

de sa mateixa manera

desviem ara es torrent.

.

Ferreries recibe más de 70 solicitudes de ayudas por la riada

Patrimoni militar

octubre 24th, 2021

Sa inversió és més insegura

en patrimoni sens par,

que doblers n’hi ha la mar

quan s’Estat ompl sa mesura,

però en època futura,

on haurem de girar es far?

En despesa militar

o en bé de sa cultura?

.

Pensem sempre què convé

segons va s’economia,

que si anam dia a dia

tal volta no va prou bé,

perquè també hem de fer

renovable s’energia.

.

El Estado invierte menos que hace diez años en el patrimonio militar de Menorca
El Premi Born descobreix a Luis M. Soriano
Marc Pons: «La Isla tiene una buena hoja de ruta pero hay que acelerar en renovables»

Cotxada d’estiu

octubre 23rd, 2021

Pes qui tot l’any som aquí, 

en s’estiu no hi ha manera,

no podem posar barrera

pes cotxos que han de venir,

i és lo que sol succeir,

mos gasten sa carretera

i, llavors, tothom s’altera

perquè  l’hem de mantenir.

.

Sa cotxada no s’evita

ni que pugem molt es preu…

En sa promoció que es treu

que es proclami aquesta dita:

com que s’illa és petita

aquí per tot s’hi va a peu.

.

La entrada de vehículos particulares este verano ha aumentado un 26 %

Aigua bona

octubre 22nd, 2021

Ja és apta per as ventrells,

que Maó estava aixeregat,

una màquina han posat

que a s’aigua treu es cabells…

Ido, ells, que s’han pensat?

Que en llevar qualque nitrat

fan un ou de dos vermells?

Ja veim que amb es seus remeis

sols pot beure la meitat.

.

Podem fer d’equilibristes

i beure s’homo o sa dona,

o esperar vam si el cel trona

i no ser tan egoistes,

que sabem que entre turistes

tothom ne beu aigua bona.

.

La desnitrificadora permite que el 48 % de Maó tenga agua apta para beber

Creuers

octubre 21st, 2021

Salut ara fa un esforç

i es problema vol tapar…

Urgències vam saturar,

sa gent en guarda es records;

de fet, s’estiu no té acords,

saturat tot sol quedar

l’any qui ve amb tants de transports

amb tants de creuers com hi ha

saturarem tots es ports.

.

Pes nostro règim fiscal

es senat fa una passa,

que són gent de bona raça

que no desitgen cap mal,

emperò des seu jornal

mai diuen que cobren massa.

.

Salud niega la saturación de Urgencias este verano e irrita al sindicato médico
Los cruceros reservan unas 65 escalas para el año que viene
El Senado da el primer paso para que Balears tenga un régimen fiscal a propuesta del PP

Lloguer i llum

octubre 20th, 2021

Venen ses més males ones…

Si abans era car es lloguer,

ara es llum ho és també

per fer tallades rodones,

i amb qui prou doblers no té

no podem anar en segones,

són famílies i persones

que ajuda han de mester.

.

Tampoc es mèrit no llev,

p’ro en tost de promocionar

també podrien ajudar

com ho fan es d’UNICEF,

voldria que Masterchef

els hi pogués fer es menjar.

.

Caritas ayuda a 260 familias de Menorca a pagar alquiler y luz
Menorca promociona su gastronomía en Masterchef

Preacord

octubre 19th, 2021

De quin cap va sa justícia

quan es fems omplen ses vies?

Entre tantes porqueries

es preacord és primícia,

p’ro vivim dins s’avarícia,

que amb vagues no hi ha manies,

si no cobren quatre dies,

seguirem dins sa brutícia.

.

Som persones impulsores

que volem evitar es drama,

podem baratar sa trama

de malalties traïdores

per ‘ço serem previsores

amb aquest càncer de mama.

.

Aplazada la huelga de basura, que se activará si los alcaldes descuentan el pago de cuatro días
ALBA plantea iniciar los cribados del cáncer de mama a los 40 años

Ciutadella-Aeroport

octubre 18th, 2021

Sa línia pujarà es ranc,

Ciutadella-aeroport,

açò n’és un gran confort

per superar s’entrebanc,

p’ro, per no fer mala sang

i que no hi hagi un exhort,

ara hem de posar transport

de Maó fins a Son Blanc

(i seria una gran sort

que es viatge fos de franc).

.

Immersos as temporal,

qualcú ha de prendre es timó,

vam si agafam direcció

enc que sigui federal,

perquè amb un d’Es Mercadal

hem de navegar millor.

.

La nueva concesión de autobuses incluirá la línea entre Ciutadella y el aeropuerto
Marc Pons entra en la dirección federal del PSOE

Suspensió

octubre 17th, 2021

De vacunes fan ses crides

i no podem ser gens crítics,

que es pensament monolítics

llavors solen prendre mides,

i, entre ses coses podrides,

entre es actes tan raquítics,

podem suspendre es polítics

que sempre diuen mentides.

.

Si sa mentida no agrada,

trob que hem arribat a un temps

que sols compten es extrems

per fer lo que mos agrada

i, així, de cada vegada,

acumularem més fems.

.

Cuatro años de suspensión a la doctora Popel por negar la vacuna contra el virus
La basura se acumula en las calles de Maó, Es Castell y Alaior debido a la huelga

Pati d’escola

octubre 16th, 2021

A escola són es darrers

amb ses mesures que hi ha,

que an es pati, per jugar,

sa màscara hi és de més,

volen retre es procés

i as fems la volen tirar,

però els hi toca aguantar

que fan vaga es femeters.

.

Es setembre, amb sa tardor

es turisme prest s’avesa…

Sembla que ve de sorpresa,

però, amb sa dominació,

sempre arriba s’ocasió

que s’illa torna s’anglesa.

.

Familias se concentran contra la mascarilla en los patios
La huelga de recogida de basura se mantiene
El turismo británico en Menorca vuelve a ser el más numeroso entre los mercados europeos