Es vent de combustible

septiembre 26th, 2020

Cada extrem tenim visible,

des des dia fins sa nit,

poc de contagi COVID

que s’illa no és gens sensible;

p’ro com era previsible,

des d’aquí fins a Madrid,

Menorca sempre ha encarit

es preu que té es combustible.

.

Es mestral és imponent,

sembla que es ulls mos entela,

tant si es llevant com ponent,

i si aprofistàssim es vent

per anar tots a la vela?

.

Menorca se convierte en el territorio de España con el combustible más caro
El temporal deja rachas de 82 km/h y hunde un ‘llaüt’ en Ciutadella

 

Corredor

septiembre 25th, 2020

Des de Madrid ja mos fan

a Menorca es rendivú,

diu que és moment oportú

i es estrangers prest vindran;

val més que no es faixin ran

i que no vengui ningú

per ser un corredor segur

en vers sa nostra gent gran.

,

I mos obren es portells

no com un camí de roses,

és per igualar es nivells; 

i com en totes ses coses,

que tothom sigui com ells.

.

Madrid confirma que Menorca reúne las condiciones para ser un corredor seguro
El Govern flexibiliza parcialmente las restricciones en Menorca

Es Hotels i el camp

septiembre 24th, 2020

Açò ja es veia venir,

que es turisme va p’enrere,

i el camp no se recupera

que tampoc no pot lluir…

No tenim altre camí?

Només volem fer drecera:

que vengui gent estrangera

i no comprar lo d’aquí.

.

Per sa recuperació

que fa falta avui en dia,

camps i hotels en agonia,

tal volta serà millor

sembrar tanques de maria.

.

Los hoteles que abrieron en agosto llenaron el 45 por ciento de sus camas
El campo aguanta la covid-19 pese a la bajada del precio de la carne

Marihuana

septiembre 23rd, 2020

Quan ‘rriba sa tramuntana

sempre es troben incentius,

que aquest món és per as vius

i no pes qui passen gana,

amb sa crisi que mos mana

es disparen es cultius

i pugen es positius

en consum de marihuana.

.

I, de casos, en el dia

quin des dos deu ‘nar davant?

Perquè es virus contagia,

empero no sé si tant

com ho sol fer sa maria.

.

El cultivo de marihuana se dispara con la crisis y suma ya 13 detenidos
Menorca suma cuatro nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas

Destí segur

septiembre 22nd, 2020

Mirat a vista de dron

tot s’espectre menorquí,

corredors podem obrir

perquè es virus ja se fon,

talment ses coses com són,

as turista volem dir

que, de tots, som es destí

més segur que hi ha en el món!

.

Tan segur que és un excés…

Maldament la cosa falla

sempre seguim es procés,

que a tots es qui dam medalla

ja la té per sempre més.

.

Mora: «Somos el territorio más seguro de Balears y posiblemente de España»
La abstención del PSOE impide retirar la medalla del Consell a Juan Carlos I

Refugi

septiembre 21st, 2020

Aquest virus no té amics

perquè comporta mals jocs,

i es qui es reguarden des focs

venen a cercar es abrics;

passa igual que es temps antics

que tots es xalets i llocs

sempre sera per uns pocs:

al món sols compten es rics.

.

Tant si és covid com si és grip

tot serà pes estrangers

si no actuam en equip;

per sa gent que té doblers

Menorca és refugi vip.

.

La imagen de refugio covid aumenta la venta de casas de lujo y fincas rústicas

 

Okupisme

septiembre 20th, 2020

S’okupisme va en augment

perquè es remei no funciona,

si sa llei els estalona,

ves que n’ha de fer sa gent;

treure s’okupa és urgent

que es qui hi ha fet més estona

és aquell qui du corona,

com es virus, justament…

.

Encara fa es so i balla,

sa seva vida és un gust,

i es polític que ho veu calla,

que crec que vendrà ben just

que mos torni sa medalla.

.

Las denuncias por okupas en Menorca se han triplicado en cinco años
La retirada de la medalla del Consell al rey Juan Carlos, pendiente del PSOE

1000 tests

septiembre 19th, 2020

Mil tests fets en un promís

i es resultat mos confon

perquè tots negatius són,

només en surt un d’alís…

Ell dins es filicomís

érem a la fi del món

i, només en un segon,

tornam ser al paradís.

.

Amb sa recuperació,

bars i restaurants, res més,

a Fornells sa solució

és que tot doni doblers.

No ho faran escola, no…

.

Salud detecta una sola PCR positiva en el cribado de Ciutadella
Ports convertirá en bar restaurante las casas recuperadas en Fornells

Contra vent

septiembre 18th, 2020

Quan deixam s’estiu enrere

tots veim que empreses i gent

cauen sense esmirament:

s’economia s’esvera…

Si es turisme és sa fal·lera,

açò és anar contra vent…

I si ha arribat es moment

de baratar sa manera?

.

S’illa aguanta persistent

per recuperar lo que era,

però cau, cau lentament

com ho fan darrerament

es xalets de s’Albufera.

.

Casi 500 empresas dejaron de cotizar a la Seguridad Social en pleno agosto
Tres chalés con las horas contadas, ocho atorados y unos 50 para 2038 en el parque natural

Menjador

septiembre 17th, 2020

Tot açò té ser estudiant,

que no pot fer es seu panxó,

sembla que amb s’educació

menjar no és gens important,

tot d’una i davant-davant

trobarien solució

si a s’escola, es menjador,

fos un bar o restaurant.

.

I ses coses així són,

també tancam es casals,

as joves llevam un món

i, llavors, amb peu en fals,

poden armar un «botellón».

.

Decenas de alumnos, sin comedor a día de hoy por las medidas 'anti covid'
La pandemia deja sin actividades de tiempo libre a niños y adolescentes