Temporal

22 de enero de 2017

Ell després des temporal

tornarà la mar a ser plana,

i sa idea es farà vana

de fer arrere tot es mal…

Fets es comptes, és igual

si és llevant o tramuntana,

no hi ha cap força humana

que pugui a sa natural.

 

Jornada cumbre del temporal

Fred elèctric

21 de enero de 2017

Es fred else té encantats

perquè ompliran sa tremuja,

com si paguem, amb sa puja,

dues electricitats.

Preu per es ennivolats!

Que deu esser per sa pluja?

 

Hem augmentat es consum,

tothom vol estar calent…

Jo tenc un altre argument

en haver de pagar es llum:

per què no el fan com es fum

i que se l’endugui es vent?

 

La ola de frío dispara un 15% el consumo eléctrico con los precios por las nubes

Canvi turístic

20 de enero de 2017

Sols s’estiu podem omplir,

que altre temps açò és l’infern,

ara es Consell i es govern

volen capgirar es destí,

però, qui vendrà aquí

sense atractiu altern?

Hem d’aprofitar s’hivern

per fer una estació d’esquí.

 

Sa visió és pesimista

que canviar es protocol

és com voler anar as futbol

quan no hi ha es futbolistes.


El Consell quiere que 110.000 turistas de verano se pasen a primavera y otoño

Reclama

19 de enero de 2017

Menorca vol realisme,

millores fora-estivals,

de transport, també fiscals

que no és pes menorquinisme…

Perquè si giram es prisme

es reclam és un poc fals

sa millora té uns finals

sempre se fa pes turisme.

 

Menorca reclama mejoras aéreas y fiscales para potenciar el turismo fuera del verano

Neu

18 de enero de 2017

Ja ha passat es moment crític

que aquest hivern ofereix,

ell sa neu no apareix

mos priva d’aquell fet mític,

es temps ´´és com es polític

que promet i no compleix.

 

La nieve hace acto de presencia en Menorca, pero no cuaja

Insensible

18 de enero de 2017

Crítica en es vell estat

sense cap visió futura,

perquè mai posa mesura

a sa insularitat;

i és insensibilitat?

o hi ha part de dictadura?

mai no mos ha finançat,

a ses veus posa censura,

i sempre ha imposat

sa seva llengua i cultura.

 

Salord endurece sus críticas hacia un Estado «insensible» a la insularidad

 

Conquesta

17 de enero de 2017

Una lliçó que s’entrega

amb sa crònica més pura,

el rei amb sa conjuntura

ell no va venir de vega,

i dins Menorca llenega

que s’herència encara dura,

si sa realitat procura

per què hi ha es qui renega

de sa llengua i sa cultura

que aquesta història mos llega?

 

 

Lliçó sobre la conquesta a Ciutadella per a tots els públics

Suspès

16 de enero de 2017

Un temps que mos sembla erroni

i, més tost, és prou connex

ell suspén tot es complex

que avui era s’idoni,

del dos mil setze és reflex

perquè enguany el dimoni

a Menorca fa fer es cuecs

i ha guanyat a Sant Antoni.

 

El mal tiempo obliga a suspender multitud de actos de Sant Antoni en Menorca

Natalitat

15 de enero de 2017

Després des filicomís

s’economia ha pujat,

no es mou sa natalitat

ni que fos per compromis,

i volem un món feliç

de mentida o veritat?

que en sa nostra societat

valen més doblers que fills.

 

La mejora de la economía no incide en la natalidad, que sigue estancada

 

En anglès

14 de enero de 2017

S’escola transmet cultura

i es camí ajuda a triar,

qui li treu s’essència pura

i la vol anglicanar?

col·legi anglès cap n’hi ha

que tengui una assignatura

que se faixi en català. 

 

Quan s’idioma és fa franquícia

sols a escola és necessari?

Idò,  per què en es diari

en anglès no en surt notícia?

 

Es poble és qui ha d’estar fart

que amb premsa i tele es demostra:

ell emprar sa llengua nostra

no ho fa ni una quarta part!

 

Menos de la mitad de las escuelas dan una segunda asignatura en inglés