Llengua inconstitucional

mayo 23rd, 2018

Tenc un parlar subaltern

perquè per tot no me val,

i sa llengua se fa mal

pes poder propi i extern…

Sabem que pensa es govern

quan el dur a es tribunal

que no és constitucional

es nostro idioma matern.

 

El Gobierno lleva a los tribunales el decreto de catalán en la sanidad por inconstitucional

A Madrid

mayo 22nd, 2018

Es descompte és un fet

i es preus no inflaran pit,

Foment agafa es regit

per fer tothom satisfet,

ell tot se fa tan concret

que ja s’entén es delit:

tots Podem anar a Madrid

per ‘nar a visitar es xalet.

 

El Govern vigilará que las compañías no suban sus precios tras el descuento de residente del 75 %

65 anys

mayo 21st, 2018

Passa en una rampillada

es temps que ha de passar,

i si relleu no hi ha

tot és d’edat avançada, 

així, amb una estredada

tothom arriba a degà

i Menorca prest serà

una illa jubilada…

 

La población mayor de 65 años crece un 23% en diez años, con 2.800 personas más

Dues cares

mayo 20th, 2018

Macarella no ha acabat

amb es bus per fer camí,

que per arribar as destí

amb cotxo sempre hem ‘nat…

Dues cares s’han mostrat:

sa de tot haver d’omplir

(i fer negoci aixuixí)

i de sa tranquil·litat

 

Es pobles han de florir

per ajuntar ses sinèrgies,

com més flors a es jardí

més causes per ses alèrgies.

 

Per sa carretera fonda

més progrés volem tenir,

per posar una rotonda

espanyam Rafal Rubí.

 

Amb sa Trail a tots fa gana

tota sa volta complir

i llavors hem de patir

mal de peus una setmana.

 

Ses fires se fan més grans

com es cavall menorquí

que serveix per menystenir

tots es cavalls immigrants.

 

Las dos caras de Macarella
Carrusel d’emocions
La primavera surt al carrer

Trail

mayo 19th, 2018

Per muntanyes i per valls,

per terres breus i pregones,

sa trail corre per ses zones

que no se permeten falls,

però mirats es detalls

hi ha tanta gent a estones

que en tost de ser de cavalls

és un camí de persones.

 

Res no té prou garantia,

tenim sa demostració

que si es camí se desvia

més augmenta s’erosió.

 

Mano a mano Guillon-Garau, a su paso por Son Saura
Alaior alerta de desperfectos por el desvío del tráfico

Pautes

mayo 18th, 2018

Per evitar tot sinistre

d’agressió actitudinal,

es Govern se’n fa cabal

i unes pautes administra,

as mestres en general

dóna pautes i ensinistra,

i, que no és açò es ministre

que en dóna a sa nacional?

 

Educació da pautas a los docentes para actuar ante agresiones en los centros
Menorca contará con más policías nacionales en prácticas este verano

Descomptes

mayo 17th, 2018

Sempre carregam es feix

quan es transport no té tries,

i amb lo que es diu aquests dies

val més sa salsa que es peix;

si es descomptes són ses vies

llavors sa tarifa creix:

noltros pagam lo mateix

i hi guanyen ses companyies.

 

Mai quedarem cabalencs

si es govern en treu profit

i es preu per anar a Madrid

no s’acorda amb es illencs…

 

Los consumidores temen un aumento de tarifas con el descuento del 75 %

Fomento solo acepta rebajar de 130 a 115 € euros la tarifa de la OSP con Madrid

75% de 3200m2

mayo 16th, 2018

Es setanta-cinc per cent…

Són descomptes necessaris?

Volarem as continent

com ho fan tots es canaris.

 

Amb s’edat no som molt pàtric,

que no em ve d’una setmana…

Quan sigui persona anciana,

voldré anar a un geriàtric?

 

Sant Isidro llaurador,

patró de la pagesia,

llaurau s’administració

que no té cap garantia…

 

De forma flaca o bella

és tot que s’ha d’imposar,

com es bus a Macarella,

com s’idioma castelllà…

 

Nueva Canarias ata con Rajoy el 75% para los viajes con la Península

Ciutadella tendrá 3.200 m2 para ampliar el geriátrico y paliar la larga lista de espera

Los payeses reclaman mayor apoyo a las administraciones

El bus a Macarella «es una imposición», según el PP

Ajudar es català

mayo 15th, 2018

D’idiomes aquí n’hi ha dos,

sols un de discriminat,

i as Consell que l’ha ajudat

n’hi diuen de tots colors;

un arriba a estar confòs

que entre David i Goliat?

a qui ajuda s’Estat?

Sols as castellà colós!

 

Las ayudas del Consell al catalán son similares a las recurridas por el Estado

8 per 1

mayo 14th, 2018

Ell no tot són branques veres

que es fet des metges no és sà,

però a nivell balear

ses persones som senceres;

ara ja no anam de peres:

vuit en vénen i un se’n va,

es veu que ha pujat deveres

es nivell de català.

 

El IB-Salut contrata a ocho médicos por cada uno que se va en Balears