432.082 per 79

abril 19th, 2021

Aquest preu que quedi escrit…

Es turisme va davant

maldament sigui pagant

i estigui a s’hotel covid;

ja me direu quin profit

perquè vengui es visitant

si s’hotel mos cobra tant:

negoci de na Peix Frit.

.

S’import duu prou avantatge

que no s’ha vist compensat,

enc que es Consell s’ha aturat

i no ha sortit de viatge.

.

El hotel covid de Menorca ha alojado desde julio a 79 personas con un coste de 432.082 euros
El año de la covid reduce un 70 % el gasto del Consell en viajes oficiales

Dalt Es Born

abril 18th, 2021

Sant Joan no farà espires,

tan sols sortiran bubotes,

ni caragols ni carotes,

ni replecs ni tocs ni fires…

Però, si ara bé t’ho mires,

an Es Born tendrem ses notes

d’animals de quatre potes

com ses taules i cadires.

.

A llevant han coindidit

que volen complir ses normes,

i atesos tots es informes

es port de poc ha servit,

per actuar en més sentit

que aprofitin ses reformes

per fer-lo un poc més petit.

.

Ciutadella permitirá cuatro terrazas en Es Born solo si hay estado de alarma
Puertos prevé dos inviernos de obras para transformar 2,5 kilómetros de vial en Maó

Sopar defora

abril 17th, 2021

Restauradors, vora vora:

«Volem obrir es restaurant

per darrera i per davant».

Cap as Govern tot s’implora.

«Ja mos arribarà s’hora»,

diu es Govern expectant,

«emperò, ara, mesntrestant,

haurem de sopar defora».

.

Dins ses coses tan ingrates,

es Govern ho té ben clar,

no és tan important menjar

com dur unes bones sabates.

.

El Govern balear comunica a los restauradores que no permitirá abrir los interiores para cenas
El Govern confirma las ayudas directas para el calzado, pero no para el queso

Nivell A

abril 16th, 2021

S’energia és es camí

i vol un certificat…

Es batles s’hi han oposat

no ho poden encobeir,

s’esforç hem de mantenir

contra es virus malanat,

però quan l’haguem guanyat

‘narem contra es PTI.

.

Ves lo que haurem de gastar

perquè, ara sense remei,

s’edifici des Consell

tengui es certificat A.

.

És lo que es Consell desitja

i ho demana quan convé

que sa Torre de Sanitja

es certificat no el té.

.

Solo 87 edificios de Menorca tienen la calificación A que exige el PTI
La torre de Sa Nitja recupera esplendor

Certificat energètic

abril 15th, 2021

Tothom tancadet hermètic,

que no esteim tots vacunats,

i hem de dur es certificats

d’anticossos i energètic.

.

Ses cases que hem d’habitar

no tenen categoria,

mos haurem de posar al dia

per obtenir es nivell A,

al manco açò diu es pla,

deu ser per sa malaltia,

que hem de guardar s’energia

que es covid mos fa gastar.

.

I si no  hem estalviat,

estalvi segur tenim

si tot lo que consumim

també és de proximitat.

.

El certificado energético que exige el PTI lo tienen menos del 1% de las casas
La producción local solo da para cubrir el 16 % de la necesidades alimentarias de Menorca

Ni s’americana

abril 14th, 2021

Es producte no es permet

i açò que mos feia gana,

no durem s’americana

encara que faixi fred.

.

Tothom s’ha de vacunar

si es vol sortir de sa cova,

ses farmàcies fan sa prova

directament amb s’humà;

ni europeu ni americà,

ni amb una vacuna nova,

as final sempre es comprova

que no hi ha res de fiar.

.

Ses errades són comunes,

qualque cosa haurem de fer,

tal volta aniria bé

un refugi antivacunes.

.

Balears se queda sin las 3.600 dosis de Janssen tras la alerta de EEUU
Descubren un refugio antiaéreo de la Guerra Civil al que se accedía por la Escuela de Adultos de Maó

NO!

abril 13th, 2021

Ell ha estat com sentir ploure

i no mos mourem des lloc,

és treure s’olla des foc

quan es menjar s’ha de coure;

és ver que res hem d’excloure

i haurem d’anar poc a poc,

però no aturem es joc

que també mos hem de moure…

.

Altra estivada abstèmia

de festes, de trulls i balls,

perquè tampoc es cavalls

se salven de sa pandèmia.

.

El Govern rechaza rebajar las restricciones en Menorca
Suspendidas de forma oficial las fiestas de Sant Joan de 2021

Oci nocturn

abril 12th, 2021

S’oci que abans hi havia

a Maó el tenen aclarit,

p’ro a ponent està prohibit

girar de categoria,

i així anam a s’agonia,

un any senser s’ha complit,

que es qui obria en sa nit

no el deixen obrir de dia.

.

I així tothom va a l’orsa,

si no sortim, no xalam

i ara han fet sortir a la força

unes arrels de l’islam.

.

La agonía del ocio nocturno marca diferencias entre Maó y Ciutadella
El Real Alcázar de Ciutadella muestra su raíz islámica

Iots i avionetes

abril 11th, 2021

Fer tot es control no es pot

si hem d’estar a l’estaqueta,

sa solució és clara i neta

només pes qui és un peixot,

per arribar as nostro illot

sens control ni mascareta

pot venir ambuna avioneta

o també amb seu iot.

.

I si un altre vol venir

sempre se pot fer passar

pes qui arregla un molí

d’aquells que són as Milà.

.

Des Regne Unit no hi ha vol

i se veu molt enredós,

no sé si és per la Jet-dos

o perquè ara estan de dol.

.

El tráfico nacional que llega al aeroclub queda fuera de los controles sanitarios
La vigilancia de la náutica de recreo se limita a embarcaciones extranjeras
Reparación titánica en el parque eólico de Milà
Fallece el duque de Edimburgo a los 99 años

 

 

Menorca demana

abril 10th, 2021

On tanta gent des bars viu

volem allargar es procés,

toc de queda i posar es piu,

si més tard açò se fes…

I en futur d’indicatiu

sa coa no hi és de més:

mos conformam que en s’estiu

no venguin tants d’estrangers.

.

De mà de la pagesia

volem baratar es model

de sa nostra economia

per tornar a sa nostra rel,

p’ro en passar sa malaltia

que torni s’hostaleria

a ser es nostro pot de mel.

.

Menorca pide que los restaurantes abran hasta las 22 horas y retrasar el toque de queda a las 23 horas
El campo, factor esencial