Confiança

Sa confiança ha pujat,

ses empreses van en dansa,

quan s’economia avança

tot lo altre té es gust fat;

a jo m’haguera agradat

sa notícia amb esperança:

si puja sa confiança

que sigui amb sa humanitat.

 

Creix la confiança empresarial

Leave a Reply