Desgast

Es Pacte no té prou manya

per fer créixer bé es bordall,

es desgast fa enderrossall

i es govern no és de plànyer;

es polític que es vots guanya

just llavors ja perd espai:

açò és que no compleix mai

lo que promet en campanya!

 

El Pacte acusa el desgast

Leave a Reply