Ecotaxa

S’ecotaxa és llarg procés

que ara arriba baix des rost,

i és que per omplir es rebost

sempre mos falten doblers;

capitalisme en progrés

de tot en comporta un cost,

però pes pobres, més tost,

s’increment serà un excés,

jo propugn que en tot impost

qui és ric que pagui més!

 

L'ecotaxa es cobrarà en tots els allotjaments

4 Responses to “Ecotaxa”

 1. Busqueret dice:

  Es cobrar ja ve d’ANTIC
  tot ho és pes capital
  que trist que és perdre es jornal
  per després fer-ne embolic.
  Jo fa un temps he tornat cric
  aferrat, rata total
  i tu Zès si fossis ric
  no pensaries igual.

  • Zès Coll dice:

   Per poder ajuntar ses baules
   solec esser ben conscient,
   i per donar-ho entenent
   no ho capten sols es banaules,
   puc ser ase per fer faules
   però conserv es pensament:
   que som ric d’enteniment,
   de versos i de paraules.

 2. Socarrell dice:

  No és ric qui té lo que vol
  sinó qui vol lo que té,
  i açò que en teoria sé
  se li oblida a qualsevol
  Zes jo vull es teu control
  de sa glosa, un univers,
  De sa verstaxa convers
  ja no seria un fracàs
  si cada glosa que fas
  jo me puc quedar un vers

Leave a Reply