Residència

Necessari és es cas

d’una residència a Palma

per donar més pau i calma

a malalts i familiars,

es projectes nets i clars

no han de mester cap matís,

i aquest és tan precís

que sorprèn es portaveu:

no és que es Govern s’ho creu

sols ho fa per compromís…

Per començar la residència a Palma

Leave a Reply