Sinistralitat

Per omplir un poc sa tremuja

sa construcció ha prosperat,

i és com quan fa mal sa pluja,

doble sinistralitat…

Ell mos han ben enganat,

per calamar es dóna aluja:

és cert que sa feina puja 

però amb més precarietat.

 

La sinistralitat en la construcció 

Leave a Reply