Uns comptes fa sa glosa

Sa vida és lo que té

que tothom vol alçar vasa

emperò «uns comptes fa s’ase

i uns altres es traginer»…

Es refrany ho diu tan bé

que així un servidor ho proposa

de quesvulla en diré cosa,

o alabança o el contrari,

que uns comptes fa es diari

i uns altres pot fer sa glosa…

Leave a Reply