Archive for noviembre, 2015

Salvavides

lunes, noviembre 30th, 2015

Maldament hi ha serenor

la mar és plena de mentides,

sembla fàcil du ses brides

quan de cop ve es blau traïdor…

No retrem de fer ses crides

que pot ser sa salvació:

a la mar dur es salvavides

i amb es cotxo es cinturó.

 

Troben el cadàver del tripulant

Canvi climàtic

domingo, noviembre 29th, 2015

Sa marxa a Son Salomó

és per un públic fanàtic:

combatre es canvi climàtic

no és dins sa constitució.

Si es clima fa evolució

sols pes poble és problemàtic,

quan pes ric sigui dramàtic

cercarem sa solució.

 

Menorca reivindica mesures per combatre el canvi climàtic

Torneig de glosa

sábado, noviembre 28th, 2015

Des jardí en surt sa rosa,

de sa llenya surt sa taula,

sa cadena amb cada baula,

s’emmacat amb cada llosa;

mes el cor és qui composa

amb s’enginy i sa paraula,

d’acudits plena és sa faula

des Segon Torneig de Glosa.

 

Torneig de Glosa

Irregulars

viernes, noviembre 27th, 2015

Immigrant, persona, rostre,

que ha de viure sense treva,

es govern drets els hi lleva,

sanitat, feina o sostre…

Aquest recurs ho demostra

quan s’hostilitat s’eleva:

els maltractam a ca seva,

ara ho feim a casa nostra.

 

Es drets els volem llevar

i un queda satisfet,

però a veure qui no ha fet

un acte irregular…

 

El govern recorre la decisió

Aïllament

jueves, noviembre 26th, 2015

Tramuntana sens mesura

que la mar fa imponent

i engrandeix s’aïllament

quan es nostros ports clausura,

emperò també assegura

que n’arreli es sentiment

a sa terra d’aquest vent,

sa força de sa natura…

No és la mar qui mos aïlla,

ni ses ones ni es vent,

és el cor qui ens emmanilla

no acceptant tota sa gent.

 

Menorca aïllada

Renovables

miércoles, noviembre 25th, 2015

Sol i vent, renovació.

S’energia és es motiu,

sols a Ciutadella es niu,

a ponent sa ubicació…

Fa un poc de mala olor,

qualque cosa no se diu

que si fos tot positiu

segur que es faria a Mô.

 

És pensament successiu,

és un pensament etern:

Ciutadella és s’hivern

i sa capital s’estiu.

 

Els quatre parcs

 

Camí de cavalls

martes, noviembre 24th, 2015

Sempre surten nous invents

per fer sa vida senzilla,

as camí que volta s’illa

hi fan dotze aparcaments,

fan tots es afinaments

per no escatimar detalls,

però no cerquem es falls

que llavors vénen es marros:

són aparcaments de carros

per enganxar-hi es cavalls.

 

El Consell revisa el pla de camí de Cavalls


Contaminació

lunes, noviembre 23rd, 2015

Destrossa amb sa carretera,

en s’estiu tot massa ple,

es rústic fa es darrer alè

i ara mos ve sa darrera:

contaminant feim drecera,

pol·lució a més no poder…

I així i tot podem esser

reserva de biosfera?

 

 

Kyoto qui l’ha de complir?

Menorca pot contaminar?

o mos poden dispensar

lo que feim noltros aquí?

 

 

La reactivació econòmica dispara la contaminació

Pati

domingo, noviembre 22nd, 2015

Fa cinc anys era una runa

es pati d’aquest convent,

reformar es monument

ha valgut una fortuna;

de s’ús no en sabem ni pruna,

tampoc no hi ha equipament,

i no hi pot fer res sa gent

que hi voldria entrar tot d’una:

es pati en aquest moment

és com si sigui a sa lluna.

Les obres del Pati de Sa Lluna

Parc eòlic

sábado, noviembre 21st, 2015

Poder aprofitar s’oratge

pes consum de cada dia,

canviar sa fesomia

renovar del camp sa imatge;

qui en farà s’arbitratge,

desfer sa dicotomia:

o renovar s’energia

o conservar es paisatge.

 

 

Impulsen un parc eòlic