Camí de cavalls

Sempre surten nous invents

per fer sa vida senzilla,

as camí que volta s’illa

hi fan dotze aparcaments,

fan tots es afinaments

per no escatimar detalls,

però no cerquem es falls

que llavors vénen es marros:

són aparcaments de carros

per enganxar-hi es cavalls.

 

El Consell revisa el pla de camí de Cavalls


Leave a Reply