Català

Sembla que posam ses lloses

i que ja l’hem d’enterrar

perquè s’ús des català

no té un camí de roses;

Menorca fa aquestes coses

quan barata es seu rallar…

idò, si més s’ha emprar

avui faré dues gloses!

 

Sa meva llengua practic

i la rall sense cap por,

és sa que me surt del cor

i que em ve de molt antic,

emperò també critic

es qui no empren es seu so,

que es diari on escric

hi pot fer molt més que jo

 

S'ús del català minva

Leave a Reply