Gas natural

Just Menorca s’enamora

des galant gas natural,

es matrimoni formal

s’ha de fer sense demora…

Es fet pot dur una millora

o ser un desastre total,

perquè pot passar igual

que amb sa desaladora!

 

 

Els magatzems de gas natural

Leave a Reply