General

Sa carretera així està

i ningú s’endú es cascarro,

després de fer aquest cagarro

es poble ho ha de pagar.

Darrera hi deu haver marro

i ara mos fan recular:

un camí sense esfaltar

per tornar anar en carro.

 

Sens que ningú hi pegui un mos

i arribar a unes condicions

Si no hi ha indemnitzacions

és que es marro és molt gros.

 

 

 

El Consell només pagarà per les obres fetes.

Leave a Reply