Irregulars

Immigrant, persona, rostre,

que ha de viure sense treva,

es govern drets els hi lleva,

sanitat, feina o sostre…

Aquest recurs ho demostra

quan s’hostilitat s’eleva:

els maltractam a ca seva,

ara ho feim a casa nostra.

 

Es drets els volem llevar

i un queda satisfet,

però a veure qui no ha fet

un acte irregular…

 

El govern recorre la decisió

Leave a Reply