Pagar s’ecotaxa

Se queixa es bon resident

per s’ecotaxa a pagar,

forma part des tarannà

sa queixa a cada moment,

cert que serà un augment,

emperò per viatjar

és s’avió, es desplaçament,

lo que resulta més car.

 

Voldria tenir es control:

que s’avió davallàs cost

i que pagassin s’impost

ses companyies de vol.

 

No paguen ecotaxa

Leave a Reply