Silenci

Es records seran retaules

que pintarem amb emoció:

silenci a sa institució

també silenci a ses aules,

per alliberar de baules

és inútil fer un sermó,

es silenci és millor

que un discurs de mil paraules.

 

Es silenci se sentia…

Estrident pot ser es silenci…

Ara és bo que recomenci

sa vida de cada dia.

 

 

Menorca fa silenci

Leave a Reply