Touroperadors

Diu que es touroperdors

d’Anglaterra fan entesa,

s’ecotaxa és admesa,

no ho veuen tan espantós;

es britànic, que és luxós,

ho entén con font de riquesa

i encara se sent gelós

de quan s’illa era anglesa.

 

S’ecotàxa té es punt crític…

que la paguin entre dos:

una part paga es polític,

s’altra es touroperadors

 

Els TTOO britànics consideren l’ecotaxa normal

Leave a Reply