Archive for diciembre, 2015

Bon any! (Repte de desig en glosa)

jueves, diciembre 31st, 2015

El dos mil setze s’imposa

amb un desig d’alegria

i a tothom demanaria

amb humor fer tota cosa…

Un servidor se proposa

fer es vers amb amorosia

per folgar amb sa poesia

des comptes que fa sa glosa.

 

Amb sa glosa des Diari

faig un repte ufanós,

avam quants des meus lectors

consideren necessari

posar aquí es seu comentari,

(glosadores, glosadors)

una glosa que declari

es desig d’any venturós!

Habitants

miércoles, diciembre 30th, 2015

Açò ja arriba a fer oi

tot va en camí descendent,

que Menorca va perdent

d’aquí i d’allà, fa s’andoi;

i seguint es caminoi

arribarà es moment

que, si cada any perdem gent,

serem quatre jans i un boi.

 

Ell se’n van ets immigrants,

han estat il·lusions vanes…

Emperò hi posarem ganes,

per tenir més habitants

comptarem com ciutadants

ses vaques i sargantanes.

 

Aquesta és sa manera:

si llevam tota sa gent

és quan serem totalment

reserva de biosfera.

 

Menorca perd uns altres mil habitants

No Podem pactar

martes, diciembre 29th, 2015

Sembla que està dins un nus

Espanya per governar,

i es socialisme insular

ara mostra es punts  segurs:

«amb ells no ‘Podem’ pactar,

que es desgast serà un plus!»

Que pot ser que aquest refús

i exhibir aquest tarannà

faixi perdre més «Bagurs»?

 

El PSOE insular refusa un pacte amb Podem

Se’n va…

lunes, diciembre 28th, 2015

Es partit tot li ha donat

dins es socialisme inscrit,

i se’n deu haver desdit

que tot sol ell s’ha esmarxat;

«referent havia estat!»

com si anar-se’n fos prohibit,

o és ell o és es partit,

un des dos ha canviat.

 

Açò és un balandreig

com ses ones de la mar,

si me pos a comparar

és com més senzill ho veig:

després d’uns anys de festeig

al final no es vol casar!

 

És com fugir d’una terra,

anar-se’n i no tornar…

Es dubte és cap on se’n va:

a la dreta o a l’esquerra.

 

La marxa d’Artur bagur és valorada amb respecte i tristesa
Les parelles es casen manco

Imposts

domingo, diciembre 27th, 2015

Imposts que recaptaran…

S’ajuntament va en recés,

i diu que ingressaran més

de cada entitat més gran…

Es batles no enganaran

ell de fet aquest ingrés

són també es nostros doblers

d’uns imposts que ets altres fan!

 

Els ajuntaments recaptaran manco en imposts

Educació energètica

sábado, diciembre 26th, 2015

Com si entre ells hi hagi guerra,

s’ensenyament en combat,

es públic guanya as privat…

Què passa a sa nostra terra?

I s’endevina o s’esguerra: 

és sa crisi que hem passat

o és que ara sa societat

ha fet un gir a l’esquerra.

 

Què hem de fer amb s’energia

que ara se descontrola,

l’haurem de fer anar a escola

a aprendre d’economia,

paisatge i pagesia,

també matèria primera,

reserva de biosfera

i sostenibililitat

i haurem de deixar es privat

per no quedar més enrere.

Model d'energia insostenible
L'escola privada perd alumnat i la pública en guanya

				

Nadal

viernes, diciembre 25th, 2015

Som irònic i banal,

i tant pint negre com rosa,

sa notícia me proposa

sempre es tema principal;

però ara no en faig cabal

perquè es sentiment s’imposa

i a qui avui llegeix sa glosa

li desig un bon Nadal.

Morosos

jueves, diciembre 24th, 2015

Me sorprenc en cada mot

sa notícia em deixa fes,

es morós sabem qui és

però no movem ni brot…

Amb hisenda mai ho he entès

es qui més té més en fot,

perquè es ric no paga res

i es pobre ho paga tot.

 

Llista de morosos

Desviar

miércoles, diciembre 23rd, 2015

A ningú no ve de nou

aquesta desviació,

ses aigües pluvials de Lo

s’han de desviar, i prou!

Ell qui estava ull al bou,

des futur té gran visió:

per a què és sa conducció

si tanmateix no mos plou!

 

Bauzà va desviar els doblers dels pluvials d'Alaior

Helicòpter

miércoles, diciembre 23rd, 2015

Mos entristeix es Nadal

quan sa notícia s’afina,

un helicòpter que declina

cau en accident mortal.

Mos torna al món terrenal

quan érem en llum divina:

no sabem que mos destina

sa vida per bé o per mal.

 

Un pilot de Menorca mor