Educació energètica

Com si entre ells hi hagi guerra,

s’ensenyament en combat,

es públic guanya as privat…

Què passa a sa nostra terra?

I s’endevina o s’esguerra: 

és sa crisi que hem passat

o és que ara sa societat

ha fet un gir a l’esquerra.

 

Què hem de fer amb s’energia

que ara se descontrola,

l’haurem de fer anar a escola

a aprendre d’economia,

paisatge i pagesia,

també matèria primera,

reserva de biosfera

i sostenibililitat

i haurem de deixar es privat

per no quedar més enrere.

Model d'energia insostenible
L'escola privada perd alumnat i la pública en guanya


								
				

			

Leave a Reply