Gas i Desaladora

Pes qui tenen aquest deure

no aposten per un bon lloc,

gas-desaladora en bloc,

açò no és cosa de creure;

perquè ja se pot preveure

només que s’errin un poc

amb aigua farem es foc

i es gas serà per beure.

 

La planta de gas natural devora la desaladora

 

Leave a Reply