Milió i mig

Sa companyia va al cas

que en s’hivern som terra eixorca,

emperò vol dir Mallorca

quan diu Illes Balears…

Que si es cost se li baixàs

duria més estrangers,

milió i mig de passatgers!

Davallar es cost és sa xamba.

Si baixa es preu de sa gamba

jo també en compraré més…

 

Ryaner proposa dur 1,5 milions de passatgers

3 Responses to “Milió i mig”

 1. Joan Coll i Triay dice:

  No te vui fer anar a la torta
  però m’he sentit molt aludit
  avam si tenc prou acudit,
  gamba cap es com sa nostra
  i tu que saps que sa de Mallorca
  la venen a pescar aquí?

  • Zès Coll dice:

   Amb s’acudit un s’embala
   i no se pot aturar,
   Mallorca sa xerxa cala
   i aquí vénen a pescar,
   duen dreta sa mordala
   sempre mos han de guanyar,
   noltros si volem viatjar
   a Mallorca hem de fer escala.

   • Joan Coll i Triay dice:

    I tens tota sa raó
    un ho viu cada dia,
    mos lleven s’alegria
    de Ciutadella fins Maó,
    però jo tenc sa solució
    si me deixa sa cofradia
    i a sa proa posaria
    bon amic un bon canó.

Leave a Reply