Qui no vol pols…

Sa festa és de primera

quan mos dóna un moment dolç,

però si d’embats n’hi ha molts

sa potada no té espera,

ell sa dita migjornera

ho diu clar: «qui no vol pols

idò que no vagi a s’era».

 

Es Migjorn absolt

Leave a Reply