Se’n va…

Es partit tot li ha donat

dins es socialisme inscrit,

i se’n deu haver desdit

que tot sol ell s’ha esmarxat;

«referent havia estat!»

com si anar-se’n fos prohibit,

o és ell o és es partit,

un des dos ha canviat.

 

Açò és un balandreig

com ses ones de la mar,

si me pos a comparar

és com més senzill ho veig:

després d’uns anys de festeig

al final no es vol casar!

 

És com fugir d’una terra,

anar-se’n i no tornar…

Es dubte és cap on se’n va:

a la dreta o a l’esquerra.

 

La marxa d’Artur bagur és valorada amb respecte i tristesa
Les parelles es casen manco

Leave a Reply