Archive for enero, 2016

Aigua

domingo, enero 31st, 2016

Es preu mos resulta car

i es barems són extremistes,

ell s’aigua està a ses llistes

que entre tots hem de pagar;

mos fan fer d’equilibristes

que s’aigua hem d’estalviar

perquè en venir es turistes

ells a la puguin gastar.

 

El preu que se paga per l'aigua varia...

Un hotel?

sábado, enero 30th, 2016

Lo que passa no és normal

Mateu Orfila és un brou,

ara pica i ja no cou

i no sap curar es seu mal;

urgències ‘caba fatal

i pareix que mai n’hi ha prou,

en tost de fer un hotel nou

convé fer un altre hospital.

 

Un grup inversor pretén construir un hotel
La plantilla d'urgències queda amb deu metges

Dimissió

viernes, enero 29th, 2016

Ho diu de forma prou clara

i ha estat llest en dimitir,

urgències ell mos compara

com si fos un polvorí;

en retre aquest camí

i amb es temps que tindrà ara,

la infanta pot assistir

perquè fa molt mala cara.

 

Pax dimiteix com a cap d'urgències
L'audiència acorda que la infanta segueixi al banquet

Consulta ràpida

jueves, enero 28th, 2016

Quina tronya ser pacient

quan no faixin diferències,

que si has d’anar a urgències

t’atendran ràpidament,

reduir es fet a un moment

i que ningú hi vulgui peres,

amb consultes mig senceres

sa norma hi és reflectida,

és com mos omplim sa vida:

massa coses i a deveres!

 

Els metges proposen implantar una consulta ràpida

Diputats

miércoles, enero 27th, 2016

Qualque empresa qui se clou,

un caramull d’aturats,

mil projectes encallats,

de grans superfícies prou!

Ells sempre estan ull al bou

per noltros preocupats…

és així que es diputats

ara s’han pujat es sou.

 

Els diputats del Parlament se pugen el sou un 1%

Accident mortal

martes, enero 26th, 2016

Què és lo just? Quina és sa mida?

Té es preu d’anar a sa presó?

o es d’una indemnització?

o una cara penedida?

Una mort deixa ferida

que ja no té solució

perquè cap legislació

no li tornarà sa vida.

 

100.000€ i un any de presó...

Estafa

lunes, enero 25th, 2016

S’aire i tot per estafar,

açò sembla un excés,

aquest món s’entén només

si per tot hem de pagar;

ell sa vida així com va

en farem tant de progrés

que haurem de pagar amb doblers

s’oxigen per elenar.

 

Estafats tres particulars

Se’n van

domingo, enero 24th, 2016

Si són sudamericans,

si Àfrica és es seu astre,

si per noltros són un llastre

‘else’ tractam d’immigrants…

Si se’n van no deixen rastre

aquí quedam ben campants,

però anglesos i ‘alemans’

si se’n van és un desastre.

 

Menorca perd més 1.100 residents britànics

Competidors

sábado, enero 23rd, 2016

Éssers exterminadors

desterrats del paradís,

si amb ets actes fan avís

ara són competidors,

‘vam qui fa més mal encís

qui crema es contenidors

o aquests que s’han fet pintors

d’ets Àngels LA 6,6,6.

 

El piròman de Ciutadella actua de nou.
Apareixen 50 pintades.

Piròman

viernes, enero 22nd, 2016

Sant Antoni va passar

i es veu que el dimoni no,

un foc purificador

des fems el pot fer esmarxar;

i és que cremar per cremar,

deu creure es seu autor,

tant és a un contenidor

com que cremi a Es Milà.

 

Tal volta es qui açò fa

és que no va entendre res

que a s’escola on va anar

sols li van mostrar en anglès.

 

Piròman a Ciutadella

L’alternativa al TIL és voluntària