Aigua

Es preu mos resulta car

i es barems són extremistes,

ell s’aigua està a ses llistes

que entre tots hem de pagar;

mos fan fer d’equilibristes

que s’aigua hem d’estalviar

perquè en venir es turistes

ells a la puguin gastar.

 

El preu que se paga per l'aigua varia...

Leave a Reply