Competidors

Éssers exterminadors

desterrats del paradís,

si amb ets actes fan avís

ara són competidors,

‘vam qui fa més mal encís

qui crema es contenidors

o aquests que s’han fet pintors

d’ets Àngels LA 6,6,6.

 

El piròman de Ciutadella actua de nou.
Apareixen 50 pintades.

Leave a Reply