Diputats

Qualque empresa qui se clou,

un caramull d’aturats,

mil projectes encallats,

de grans superfícies prou!

Ells sempre estan ull al bou

per noltros preocupats…

és així que es diputats

ara s’han pujat es sou.

 

Els diputats del Parlament se pugen el sou un 1%

Leave a Reply