Archive for enero, 2016

Gran superfície

jueves, enero 21st, 2016

Ell sa prohibició esvera

perquè açò és pura malícia…

Sa terra rep sa cobdícia

d’usar-la en mala manera,

que sols mirar un poc enrere

veurem sa greu imperícia

d’emprar una gran superfície

per mal fer una carretera.

 

Grans superfícies

Personar

miércoles, enero 20th, 2016

Ciutadella vol lluitar

contra l’infern i es diables,

que mos farem personables

com a acús particular;

encara haurem de pagar

tots aquests fets procesables,

i mos hi hem de personar

sabent ja que són culpables.

 

Es partits volen es plet

per ses mans poder rentar

que ara els hi faran pagar

fins i tot lo que no han fet.

 

Ciutadella se persona

Sense béns

martes, enero 19th, 2016

Sa fiança té es punts alts

massa pes dos elements,

que no tenen poc ni gens

per poder pagar ets avals…

Ni valors patrimonials,

amb nombres vermells els tens…

I clar que no tenen béns

perquè només van fer mals.

 

No tenen béns per pagar la fiança

Finançament

lunes, enero 18th, 2016

Un millor finançament

vol dir tenir millors guanys,

però obrir es carreranys

sol acabar malament…

Menorca no és diferent,

n’hi ha qui ho vol fa molts anys

i després des desenganys

ara vol ser independent.

 

Reclama millor finançament

Sant Antoni

domingo, enero 17th, 2016

Ell ja ho diu aquella dita:

«Sant Antoni des porquet

és es primer sant des fred»,

i es temps que fa ho suscita;

no és una festa petita

tanta d’estona que perdura,

a s’illa es posà mesura

quan n’Alfons III va entrar:

comença un nou tarannà,

una llengua, una cultura!

Operació Pomada II

sábado, enero 16th, 2016

Una nova en tenim ara,

de sa pomada en concret,

que mentre esperam es plet

sa fiança se prepara,

més de dos milions, ma mare!

i ell qui està prou satisfet:

que sa pomada que han fet

els hi ha resultat molt cara!

 

Fiança de 2,4 milions

Operació Pomada

sábado, enero 16th, 2016

Ja hi som altra vegada

amb sa notícia cabdal,

ara davant es fiscal

fan paraula declarada…

És s’operació Pomada:

sebre quina és as final

cada part proporcional

de gin i de llimonada.

 

Operació Pomada

Revisió

jueves, enero 14th, 2016

En forma part des procés

sa revisió té sentit,

perquè es veu que ha tret profit

de què el món vagi al revés;

lo que me molesta més

és que se n’haurà enriquit

ell amb part des meus doblers,

capital esblanqueït,

permutes i garrovers.

 

Revisen la documentació

Detingut

miércoles, enero 13th, 2016

S’exdirigent detingut,

es partit va comandar,

ho tenia tot en mà:

s’ambició l’ha corromput;

va voler ser massa astut…

i tal volta ho serà

perquè, quan mos tornarà

tot lo que mos ha fotut?

Detingut

Rècord

martes, enero 12th, 2016

No sé si és una sort

es rècord de passatgers,

espanyols i estrangers

amb s’avió com a transport;

amb aquest fet tan absort

prest voldran ets hotalers

(i també uns quants altres més)

eixamplar s’aeroport.

 

Catalunya amb es procés

canviarà es protocols:

baixaran ets espanyols

per fer pujar ets estrangers.

 

No tenim grans pretensions

amb sa política laxa,

perquè no omplirem sa capsa

si no cercam solucions,

ell si vénen tants d’avions

que mos paguin s’ecotaxa!

 

L'aeroport bat rècords històrics