Piròman

Sant Antoni va passar

i es veu que el dimoni no,

un foc purificador

des fems el pot fer esmarxar;

i és que cremar per cremar,

deu creure es seu autor,

tant és a un contenidor

com que cremi a Es Milà.

 

Tal volta es qui açò fa

és que no va entendre res

que a s’escola on va anar

sols li van mostrar en anglès.

 

Piròman a Ciutadella

L’alternativa al TIL és voluntària

Leave a Reply