Rècord

No sé si és una sort

es rècord de passatgers,

espanyols i estrangers

amb s’avió com a transport;

amb aquest fet tan absort

prest voldran ets hotalers

(i també uns quants altres més)

eixamplar s’aeroport.

 

Catalunya amb es procés

canviarà es protocols:

baixaran ets espanyols

per fer pujar ets estrangers.

 

No tenim grans pretensions

amb sa política laxa,

perquè no omplirem sa capsa

si no cercam solucions,

ell si vénen tants d’avions

que mos paguin s’ecotaxa!

 

L'aeroport bat rècords històrics

Leave a Reply