Un hotel?

Lo que passa no és normal

Mateu Orfila és un brou,

ara pica i ja no cou

i no sap curar es seu mal;

urgències ‘caba fatal

i pareix que mai n’hi ha prou,

en tost de fer un hotel nou

convé fer un altre hospital.

 

Un grup inversor pretén construir un hotel
La plantilla d'urgències queda amb deu metges

Leave a Reply