10 anys després

Mal que siguis regidor

es temps no deté sa ruta,

i sempre du sa batuta

amb tot lo que és venidor,

deu anys d’estar en trasquiló,

deu anys de calma absoluta:

podem dar a sa permuta

s’Óscar a sa corrupció.

 

Les dues principals permutes, a una única societat

 

 

Leave a Reply