Dones de Nóos

Sa dona i sa infanta, tristes

(no sé si dones n’hi ha més),

no lideren cap procés

sols hi són per ser a ses llistes;

i així donen ses pistes,

que Nóos és de cavallers

i no sols foten doblers

sinó que tots són masclistes.

 

Torres assegura que ni la infanta ni la seva dona van liderar projectes a Nóos

Leave a Reply