Escoltar

Seure junts en un rodol

s’ecotaxa mos fa beure,

perquè té es cor de reure

i no feim ni ararol;

aquest és es protocol

que es polític té per deure:

escoltar (o fer-ho veure)

i llavors fer lo que vol.

 

Escolta però no canvia els plans de l'aplicació de l'ecotaxa

Leave a Reply