Mitat biomassa

De res en treim rendiment

com en d’altres regions passa:

ni mitat de biomassa,

ni mitat des nostro vent,

ni mitat d’embassament,

ni mitat d’insolacions,

(com que no hi ha prospeccions)

ni la mitat des petroli…

Però tenim doble expoli

que no en d’altres regions.

 

Menorca aprofita manco de la meitat de la biomassa

Leave a Reply