Sa consciència des comentaris

Sa humanitat fa progrés

p’ro hem de madurar a estones:

d’on surten ses veus fellones?

d’on surt s’odi tan confés?

Turistes que en venguin més…

Refugiats a altres zones…

Noltros no miram persones,

noltros miram es doblers.

 

Un toc a la consciència europea

Leave a Reply