Torres

Com sa imatge d’Agnus-dei

des cas no se veu cloenda,

que Nóos ja és una llegenda

integrada dins sa play…

Perquè si aflora sa llei

sa conseqüència és tremenda:

haurem de jutjar hisenda

i igual sa casa del rei.

 

És es joc que fa es ca vell,

que de sa ment no l’esborres,

avui es joc de ses torres

ha fet escacs en el rei.

 

Torres: l'advocat de Juan Carlos I i Hisenda supervisaven Nóos

Leave a Reply