360.000 (més) a 40

Quants seients més programats,

quants moviments més en llistes,

quantes rutes més previstes,

quants destins més connectats…

Es menorquins disposats,

aixuixí som d’altruistes,

feim lloc a mils més turistes

i a quaranta refugiats…

 

No esteim per bones obres

que en el món no hi ha amics,

i uns mos faran més rics

i ets altres només són pobres.

 

Les companyies ofereixen 360.000 places més...
El Consell expressa el compromís amb els refugiats


Leave a Reply