Avió espia

S’avió espia és des productes

que s’han fet modernament

i descobreix molta gent

amb males obres inductes;

jo no hi posaria dubtes

fer-lo volar freqüentment

per damunt es parlament

per ‘gafar tots es corruptes.

 

Amb ses fotos instantànies

que se fan des dets avions

ara farem construccions

i piscines subterrànies.

 

L'avió espia del cadastre

2 Responses to “Avió espia”

 1. Nice blog heге! Alsօ yоսr weƄ ѕіtе lоаⅾs uⲣ ѵеry faѕt!
  Wɦat hοѕt aге уοս
  usіng? Сan ӏ ցet
  ʏоսг ɑffіlіɑte lіnk
  tߋ yߋᥙг ɦoѕt?

  I wіѕɦ mу ԝеb
  ѕіte ⅼοaԀeⅾ սр аs fɑѕt ɑs уoᥙгѕ lоl

Leave a Reply