Carril bici

Sabem que es bo fer exercici

però no passar un calvari,

i es Consell veu necessari

molts metros de carril bici,

que no elsi agafi es vici

en aquest temps tan precari,

i mirin pes benefici

que sigui prioritari.

 

No entenc es què ni es com…

De menorquins, quants n’hi hauria?

Amb tants milions es podria

comprar una velo perhom.

 

Consell i ajuntaments cerquen finançament per 31,5 km de carril bici

Leave a Reply