Declaració

No és per vida meritòria

(ella és filla de papà)

que li toca declarar

i aclarir sa trajectòria;

són com preguntes d’història

que ella ha pogut estudiar

i només contestarà

ses que se sap de memòria.

 

Veim sa història al revés,

que el Paradís no és de broma,

Eva li va dar sa poma

perquè Adam es pecat fes…

Se canvien es papers

sense baratar s’axioma,

ell a ella l’encoloma

perquè pequi amb es doblers.

 

La infanta afirma que va entrar per confiança en el seu marit

 

 

Leave a Reply