Filtres

Sant Joan mos du es record

i ponent està en psicosi,

s’organitza es simposi

per assegurar un acord;

posar filtre és s’import

que pagam per massa dosi,

i enc que tot se proposi

sempre hi cap sa mala sort;

idò es filtre que se posi

a ports i aeroport!

 

Hi ha una altra solució,

que sa idea tenim ran,

i és fer una professó

igualment per Sant Joan,

i amb tanta devoció

es que a Ciutadella van

tal volta se’n van a Mô.

 

El Primer Toc i el Caragol d'Es Born tindran filtres d'accés
Devoció en la processo de Dijous Sant a Maó


Leave a Reply