Fira del camp

Hi duran totes ses motes

i tots es caps de bestiar,

sa Fira del Camp està

per posar ses millors notes,

i no arribam a més cotes,

cent vuitanta-un n’hi haurà,

perquè sols solen comptar

animals de quatre potes…

 

Com que sa fira és molt gran

que no es perdi es crialè,

i encara exposin es Be

elegit per Sant Joan.


La Fira del Camp
Ciutadella ja té s'Homo des Be

Leave a Reply