Goldwyn

Aquest exemplar amb taques

deu ser com tenir un tresor,

fa tres anys que és es més bo,

tercer premi a ses butxaques…

O ses altres són molt flaques

i van as concurs amb por,

o tenim s’animal d’or

i és en Messi de ses vaques.

 

La vaca Goldwyn Jara acapara els premis

Leave a Reply