Norma

Alternança en es poder,

quatre anys, canvi de port,

enc que sa norma és confort

es capgira es fur sencer;

era buit i ara és ple,

‘nava dret i ara va tort,

era viu i ara és mort,

fou mentida i ara és ver…

Es polítics deuen ser

es qui mai troben s’acord.

 

Perquè es fets són es que són

i és cert que es refranys mai fallen:

«uns pugen i altres davallen

i açò és es nostro món!»

 

El Consell derogarà la norma territorial

Leave a Reply