Archive for marzo, 2016

S’economia creix

lunes, marzo 21st, 2016

Diu que creix s’economia

un poc més que l’any passat,

i és que tot ha millorat

som molt prop de sa utopia:

es transport, la pagesia,

es fems i es qui està aturat,

educació i sanitat,

pol·lució i energia,

accidents a cada via,

rebuda des refugiat,

sa norma que ha canviat,

es clima de cada dia,

correus i sa hipocresia,

sa guerra i s’atemptat,

viure al camp o a ciutat,

sa renou i s’agonia…

 

Econòmicament fat…

I encara n’hi hauria més,

perquè es cert que es doblers

no fan sa felicitat.

 

La CAEB preveu un creixement en l’economia balear

 

ITV

domingo, marzo 20th, 2016

Són vehicles infractors

que no passen sa ITeVé…

Si es cotxo va pes carrer

pot resultar perillós;

i enc que seria costós,

tal volta estaria bé

que se revissàs també

es cap des seus conductors.

 

El 15% dels vehicles circula amb la ITV caducada

Goldwyn

domingo, marzo 20th, 2016

Aquest exemplar amb taques

deu ser com tenir un tresor,

fa tres anys que és es més bo,

tercer premi a ses butxaques…

O ses altres són molt flaques

i van as concurs amb por,

o tenim s’animal d’or

i és en Messi de ses vaques.

 

La vaca Goldwyn Jara acapara els premis

Rent a car

sábado, marzo 19th, 2016

«Rent a car», ha arribat s’hora

d’una lluita desigual,

que amb sa multinacional

es lloguer menorquí plora…

Que ja anam prou vora,vora,

que ara es turista estival

quan pagui es cotxo, as final,

es doblers se’n ‘niran fora.

 

Amb es cotxos per llogar

un nou tracte han de tenir:

contaminaran aquí

però cobraran allà.

 

La guerra de preus dels "rent a car"

Setmana Santa

viernes, marzo 18th, 2016

Ses ofertes des avions

es veu que van en augment,

ell no és s’estiu solament

ja són altres estacions;

estació té accepcions,

la prenc religiosament,

si estació fa més gent

allarguem ses professons.

 

Ja no sé si es religiosa

quan demesia n’hi ha tanta

que entost de Setmana santa

deu ser més pecaminosa…

 

Les ofertes de les aerolínies per Setmana Santa

 

 

Fira del camp

jueves, marzo 17th, 2016

Hi duran totes ses motes

i tots es caps de bestiar,

sa Fira del Camp està

per posar ses millors notes,

i no arribam a més cotes,

cent vuitanta-un n’hi haurà,

perquè sols solen comptar

animals de quatre potes…

 

Com que sa fira és molt gran

que no es perdi es crialè,

i encara exposin es Be

elegit per Sant Joan.


La Fira del Camp
Ciutadella ja té s'Homo des Be

La Casa Reial

miércoles, marzo 16th, 2016

Sa casa Reial controla,

no sabia res des danys,

i a pesar de tots es planys

van rectes com sa ginyola.

Mos hem de creure sa trola?

Mos hem deure ets enganys?

Sa innocència des tres anys

la vam perdre amb s’escola.

 

Sense irregularitats?

Sa Casa Reial no hi sent,

sa vista se li ha cegat

o no té coneixement.

 

La casa reial no va tenir coneixement de cap irregularitat

Carrils d’espera

martes, marzo 15th, 2016

Quina obra du eficiència?

rotondes, desdoblaments,

vorals, carrils d’experiència…?

si tot és per ‘nar a corrents…

Sempre hi haurà sa incidència

i hem d’esser intel·ligents,

lo que provoca accidents

és frissar i és sa impaciència.

 

I en s’estiu canviem es cicle

perquè no hi hagi embús:

tothom anirà en bus

si no llogam cap vehicle.

 

Carrils centrals d'espera entost de rotondes

Punts conflictius

lunes, marzo 14th, 2016

Tothom troba es seus motius

per ses queixes i manies,

es transportistes fan tries

i aporten ses directrius;

en va són es objectius

que, enc que faixin autovies,

mai tindrem ses utopies,

sempre hi ha punts conflictius.

 

Així com es mapa ho dicta

veuen es vint punts illencs:

mos feim tots ciutadellencs

i no tindrem cap conflicte.

 

Els transportistes identifiquen 20 punts conflictius

Immobles

domingo, marzo 13th, 2016

Immobles poden comprar

qui ha estalviat doblers

o també ets estrangers

de s’altra banda de mar;

i a qui més falta li fa

crèdit neguen es banquers,

no té feina o, en cobrar,

no arriba a final de mes…

 

El mercat immobiliari suma dos anys positius