S’economia creix

Diu que creix s’economia

un poc més que l’any passat,

i és que tot ha millorat

som molt prop de sa utopia:

es transport, la pagesia,

es fems i es qui està aturat,

educació i sanitat,

pol·lució i energia,

accidents a cada via,

rebuda des refugiat,

sa norma que ha canviat,

es clima de cada dia,

correus i sa hipocresia,

sa guerra i s’atemptat,

viure al camp o a ciutat,

sa renou i s’agonia…

 

Econòmicament fat…

I encara n’hi hauria més,

perquè es cert que es doblers

no fan sa felicitat.

 

La CAEB preveu un creixement en l’economia balear

 

Leave a Reply