Suprimir sa norma

Sa Norma ha d’esser es conreu

on hi neixi qualque brot,

i si anam de bot de bot

no podem suprimir un peu;

i és encertat es mot:

de sa crisi no mos treu,

p’ro posat as mateix preu

ho podem suprimir tot.

 

El Consell justifica que se suprimeixi la norma territorial

Leave a Reply