Atur

Es març, feina n’hi ha més,

i amb manco atur se planta,

açò és Pasqua qui ho aguanta,

amb s’abans i es després,

si aixuixí feim progrés,

es Govern per què no implanta

es fer sa setmana Santa

una volta cada mes.

 

Menorca és l'illa on davalla més l'atur 

Leave a Reply