‘Boom’ de reserves

Aquest any serà espantós,

mos guanyarem ses garroves,

que en s’estiu farem ses proves

si tenim prou dormidors…

Ell si no, i hi ha embós

ja provarem altres noves:

posarem llits dins ses coves

i en es patis interiors.

 

Es des patis, açò sí,

una norma else trepitja,

perquè a les dotze i mitja

‘apaga es llum i a dormir!’.

 

El 'boom' de reserves   
Ciutadella deixarà obrir els patis interiors

Leave a Reply