Carrers

Ell de s’estat des carrers

es tècnics posen ses pistes,

si es poble té vies tristes

sa urbanització en té més,

per poder fer es progrés,

per millorar-ne se vistes,

a ses zones des turistes

qu’ho arreglin es hotelers.

 

Tres de quatre carrers en mal estat són d’urbanitzacions

Leave a Reply